Kritisk til homopropaganda i norske barnehager – utmalt som «homohater» i riksmedia

KRONIKK: Kritikken raser mot Solveig Horne, den nyutnevnte likestillingsministeren, da hun for tre år siden i en melding på Twitter satte spørsmålstegn ved bruk av homopropaganda i norske barnehager. 

Foto: NTB scanpix

Foto: NTB scanpix

Solveig Horne, Norges nye barne-, likestillings- og inkluderingsminister skrev i 2010 på Twitter: «Lurer på om det er helt greit at barnehagene leser homoeventyr for små barn?». Meldingen var en reaksjon på en artikkel publisert i avisen Vårt Land, som tok opp regjeringens innføring av «kjønnsnøytral samlivsideologi» i norske barnehager.

Et undervisningshefte som regjeringen sendte ut til norske barnehager for tre år siden, hadde som mål å advare mot «det ensidige kjønnsrollemønsteret i tradisjonelle eventyr». Barnehageansatte ble oppfordret til å motvirke dette gjennom å ta i bruk andre eventyrsskikkelser som for eksmpel: prinser som forelsker seg i prinser, tøffe prinsesser som redder prinsen fra fare og konger som ikke vil styre riket sitt, men heller være sammen med barna.

Da det ble kjent at Horne var utnevnt som ny likestillingsminister ble den tre år gamle Twitter-meldingen tatt frem, og spørsmålet som nå indirekte stilles er om det er passende å ha en likestillingsminister som potensielt kan være kritisk til homopropaganda rettet mot små barn.

I dagens aviser kan vi lese kritikk av Twitter-meldingen fra blant annet stortingsrepresentant Snorre Valen (SV), som mener at «spørsmålet er ganske tendensiøst. Det er et spørsmål man pleier å stille dersom man synes det er ugreit selv». Den homofile AUF-lederen, Eskil Pedersen, skriver på Twitter at han er «med på å skape flere #homoeventyr selv» og tillegger at det «ser ut som vi må revitalisere #homokampen». Professor for «sammenliknende politikk», Frank Aarebrot, uttalte til Nettavisen at «hvis vi får en homohater som likestillingsminister, får regjeringen et problem».

Frank Aarebrot

Frank Aarebrot

At den nye likestillingsministeren for tre år siden stilte seg spørrende til om det er greit at man innfører homopropaganda rettet mot små barn, er altså synonymt med å være en «homohater». Det er altså uakseptabelt å være kritisk til at såkalt kjønnsnøytral samlivsideologi innføres i norske barnehager? At det propageres for blant annet homofili for små barn skal bare aksepteres. Om man ikke gjør det så er man altså «homohater» og i mot likestilling?

Man kan undre seg om kritikken hadde vært like stor om hun hadde erstattet ordet «homo» med «hetero» slik at meldingen hadde sett slik ut: «Lurer på om det er helt greit at barnehagene leser heteroeventyr for små barn?». 

Kilder:
– Det er et av skjelettene Erna frykter
– Hvis vi får en homohater som likestillingsminister får regjeringen et problem


 • Kommentarene er etterhåndsmodererte. For å delta i diskusjonen – les våre regler her.

 • Nordstjernen sier:

  Politisk korrekthet er blitt en religion hvor man aldri skal stille spørsmål ved det som prekes. Da er man en «kjetter», en ond person som ikke er åndelig opplyst, vell å merke i de troendes øyne.

  Takker Nordfront for å belyse denne galskapen.

 • «Antiantirasist» sier:

  Oi. Jeg vet ikke om jeg skal gråte eller le, når jeg leser at regjeringen anser det nødvendig å advare mot «det ensidige kjønnsrollemønsteret i tradisjonelle eventyr».

  Advare! Mot eventyr!

  Hahaha!

  Når de først er i gang – hvorfor ikke advare mot dette biologiske uvesenet mennesket og hele dets forkastelige kulturhistorie. Og er det ikke dypt bekymringsfullt at så mange (fortsatt) er heterofile?

  Her har nok regjeringen er stor oppgave foran seg, mye «undervisning» gjenstår, mange hefter skal trykkes.

  Husker vi sang «I bakvendtland» da jeg gikk i barnehagen. Det er visst et slikt samfunnet regjeringen prøver å skape. Før eller siden oppdager den at den er på full kollisjonskurs med naturen.

  Asbjørnsen og Moe!

 • bra artikkel!

 • Er jo bare å fjerne all pressestøtte og likeså offentlige midler til alle slike Supperåd som det Aarebroten tilhører. Skitkasting og «graverende journalistikk» som norske folk må finansiere og brødføde…journalister og supperåd hører hjemme i Bloksberg

 • Kim Larsen sier:

  Jeg skjønner ikke hva homo propagandaen har i en barnehage og gjøre.

  Hva sier foreldrene om dette?

  Det er blitt et sykt sykt sykt samfunn vi lever i

  Bare for og gjøre det klart så har jeg ingenting imot homofile, men dette er noe barna får finne ut av senere i livet og ikke i barnehagen.

 • Rolf Gunnar Rolfsson sier:

  Sykdom truer livets gang, og en samkjønnssykdom truer livets videreføring. Det syke må adskilles fra det raske, for å unngå smitte. Legg merke til de forvirrende fremmedord, som strøs som løgnens frø, for å selge sykdom til et sunt samfunn. Legg merke til, at vi ikke bruker fremmedord for å forklare det naturlige. Det, som er selvinnlysende, trenger færre ord. Legg merke til, at tomsnakken om ingenting lager meningsløse saker, som flytter oppmerksomheten bort fra de viktige spørsmål.

  De folkevalgte glemmer med vilje, at de er tillitsvalgte, som plikter å stå ansvarlig overfor befolkningen, som folkets tjenere, og ikke dets herskap. De folkevalgtes ordveksling om samkjønnssykdom kan sammenlignes med avføring, som kastes i ansiktet på den norske befolkning. Alle vet, at anstendighetens grenser blir brutt. Ingen sier det rett ut, og ingen sier i fra. Reglene om felles folkeskikk tilsidesettes med vilje. De folkevalgte og deres innpiskere utviser en laverestående dyrisk adferd, og oppfører seg som undermennesker.

  Ett gammelt ord sier, at den, som kjenner trollets navn, har makt over trollet. I dag gjemmer trollet seg bak fremmedord for å unngå avsløring. Askeladden, som rår med trollet, er ett tre i skogen! Hva binder asketreet til den brente asken? Svaret på gåten er, at Askeladden er ILDSJELA.

 • inga martha forkastelige-thorkelsen is in my view…

 • Rolf Gunnar Rolfsson sier:

  Til Solveig Hornes twitter spørsmål fra 2010 har vi følgende svar:

  Vi satte oss imot, at Norge skulle styre en Nordisk barnebokpris, fordi vi i det øvrige Norden er blitt oppmerksom på, at nordmenn hjernevasker i barnehøyde. Jevnfør FNs barnerettigheter i Skomakergata julekalender. Det øvrige Norden er pinlig klar over, at krigsoppgjøret fortsatt pågår i Norge, og at lederposter i Nordisk råd og ministerråd blir bestormet av fjellaper, som vil spre bygdesektenes bolsjevikiske pestbudskap i Norden.

  Javel, som vi sier i Danmark: La grisen danse!

 • Politisk korrekt sier:

  Gjør det noe om man leser og forteller homoeventyr til små barn? Hvis man ikke gjør det, bidrar man jo til at de vokser opp i troen på at samliv er noe kun en mann og en kvinne kan ha sammen, ikke to av samme kjønn. Dette kan bidra til at barna danner seg fordommer mot homofile og lesbiske, noe som igjen gjør at homofile og lesbiske kan bli ofre for diskriminering. Ved å fortelle og lese eventyr for barna, hvor prinser kan bli forelsket i prinser og prinsesser i prinsesser, så vaksinerer man barna mot fordommer som kan skade andre mennesker.

  • Politisk korrekt sier:

   Eller hva sier dere?

   • Ola Nordmann sier:

    Det er sykelig egoistisk av homolobbyen å påtvinge små barn sin seksuelle legning. Dette har ingenting i barnehagen å gjøre i det heletatt…

    • Ola Nordmann sier:

     «leser og forteller homoeventyr til små barn?»

     Du må virkelig være en meget forstyrret person hvis du selv ikke ser hvor sinnssyke dine egne ord er.

     • Politisk korrekt sier:

      Jeg har aldri erfart at ord i seg selv kan være sinnssyke. Du mener kanskje kombinasjonen av ordene og meningen de tilsammen utgjør? Hvilke ord/meninger er det du sikter til? Er du for lat til å argumentere for påstanden din, eller kanskje du ikke har noen argumenter?

      «Homoeventyr» er vel ikke et rarere ord enn la oss si «heteroeventyr»? Man kan vel kalle det «homoeventyr» eller «heteroeventyr» alt ut i fra hvilken legning f.eks hovedpersonen i eventyret har.

    • Politisk korrekt sier:

     Hva er «homolobbyen»? Kan du bevise at denne har noe med saken å gjøre? På hvilken måte har noen «påtvunget» andre sin seksuelle legning her? Med den logikken må det vel også anses at «heterolobbyen» har påtvunget barn SIN seksuelle legning en god stund? Som om dét er bedre?

     Man bør faktisk starte så tidlig som i barnehagen for å unngå at mennesker blir fordomsfulle.

     • Ola Nordmann sier:

      «Jeg har aldri erfart at ord i seg selv kan være sinnssyke. Du mener kanskje kombinasjonen av ordene og meningen de tilsammen utgjør?», «leser og forteller homoeventyr til små barn?»

      Disse ordene dannes i hodet til forstyrrede\sinnssyke personer hjerner. Dette burde jo også du vite.

      LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Skeiv Ungdom.
      Lokallag og undergrupper[rediger kilde]

      LLH har en landsdekkende ungdomsorganisasjon, Skeiv Ungdom, et nettverk for LHBT-innvandrere, Skeiv Verden, i tillegg til 15 lokallag over hele landet og undergrupper av disse. De største er LLH Oslo og Akershus, LLH Bergen og Hordaland, LLH Rogaland og LLH Troms.
      Smia Oslo[rediger kilde]
      Smia Osl er en lokal klubb for homofile, lesbiske og bifile mennesker med interesse for fetisj og sadomasochisme. Klubben har lokale i Grønlandsleiret 73 i Oslo
      Hva er «homolobbyen»? de organisasjoner som er nevnt ovenfor er homolobbyen og sikkert mange fler, at du i det hele tatt prøver å benekte at det finnes grupper som arbeider for det de anser som sin egen interesse, er jo rett og slett absurd.

      Seksuelle avvik har ingenting i barnehagen å gjøre, det er rett og slett kvalmt at du kan klare å komme på å forsøke å tre din homoseksualitet ned over hodet til små barn.

      «Man bør faktisk starte så tidlig som i barnehagen for å unngå at mennesker blir fordomsfulle.» Hva som defineres som fordommer har ikke du eller andre som deg noen definisjonsrett til, dette er opp til naturen moder jord å definere. Det å lure barn til å tro at homoseksualitet er noe annet enn et seksuelt avvik som kun en bitteliten del av befolkningen er blitt rammet av er rett og slett løgn.

      La barna være i fred og hold dine seksuelle avvik for deg selv.

      Det er ingen menneskerett å leve et liv uten å måtte bli fornærmet fra tid til annen, det er helt unaturlig å hele tiden måtte ta hensyn til mindretallet når det ikke er i flertallets interesse.

     • Ola Nordmann sier:

      Homofile som har et eksponerings behov gjennom «homoeventyr» i barnehager burde vært vaksinert et ord du brukte selv mot sin heterofobi. Fordommer mot naturens normal og unormal er ikke annet enn skadelig.

      La barn være barn og hold dine avvik for deg selv.

      Ønsker deg virkelig god bedring.

   • «Antiantirasist» sier:

    Man kan jo spørre seg: Hvorfor fins det ikke «homoeventyr» i kulturarven vår allerede? Det er det nok en veldig god grunn til.

    Hvorfor kan ikke heterofili – den legningen som dominerer – gjøre nettopp det – dominere – uten at et avvik – homofili – gis uforholdsmessig stor oppmerksomhet som «korrektiv» til det som er normalt.

    Les homoeventyr til barna i barnehagen – en vakker dag er det ingen som lager de barna som skal gå i barnehagen.

    • Politisk korrekt sier:

     Grunnen til at det ikke allerede finnes «homoeventyr» i det du kaller for «kulturarven vår» er at de som stod for denne kulturarven var homofobe. Men du tar også litt feil. Homseaktiviteter var nemlig veldig vanlig i f.eks antikken Hellas – og sikkert for vikingene også. I den nye serien «Vikings» tilbyr jo selveste Ragnar Lodbrok en prest å ha sex med han og kona si. Og den serien er jo basert på historien.

     Du har observert at heterofilien er dominerende. Samtidig spør hvorfor den ikke får lov til å være det. Skjønner du ikke at det er ganske selvmotsigende?

     • «Antiantirasist» sier:

      Å ikke fremme homofili er ikke det samme som å være «homofob».

      Med «kulturarven» mente jeg å sikte til kunstneriske uttrykk, som folkeeventyrene, ikke hva folk eventuelt praktiserte i sin hverdag. For øvrig tror jeg at homofilien i antikken ikke var så utbredt som en del hevder i dag (uten at jeg har kilder for hånden på det akkurat nå).

      Ja, jeg konstaterer at heterofili er dominerende. Jeg spør ikke hvorfor den «ikke får lov til å være det». Heterofili dominerer, punktum. Nettopp derfor bør ikke et avvik som homofili få uforholdsmessig stor plass i undervisningen i barnehagen – som det gjelder i denne sammenhengen. Å gi homofili denne plassen vil være å LATE SOM heterofili ikke dominerer.

      Som Ola Nordmann skriver veldig bra: Det er unaturlig å hele tida måtte ta hensyn til mindretallet når det ikke er i flertallets interesse.

    • Politisk korrekt sier:

     Og jo, det vil alltid være noen som lager barna som skal gå i barnehagen. Bare fordi man leser eventyr med homofile innslag til barn, så betyr ikke det at 100 prosent av dem kommer til å bli barnløse. Til og med de av dem som ender opp med homofile ekteskap kan jo få barn, igjennom adopsjon f.eks. Så jo, barnehagen vil nok leve videre.

     • «Antiantirasist» sier:

      Hehe. Det du sikter til her, var en spissformulering fra min side, men ikke desto mindre relevant.

      Så ja, barnehagen kommer nok til å få rekrutter, jeg frykter ikke for det.

      Poenget er at vår sivilisasjon (selvsagt) bygger på at mann og kvinne skaper barn. Dette er så fundamentalt at det er lett å glemme for enkelte. Fordi vi er et resultat av forplantning (heterofili, om du vil) skulle det bare mangle om ikke folkeeventyrene – som målbærer det arketypiske – fokuserer på mann og kvinne og «glemmer» at, ja, noen er homofile.

      Og barna som adopteres, kom de med storken, eller?

  • «Gjør det noe om man leser og forteller homoeventyr til små barn? Hvis man ikke gjør det, bidrar man jo til at de vokser opp i troen på at samliv er noe kun en mann og en kvinne kan ha sammen, ikke to av samme kjønn.»

   Ja, det er nettopp det som er poenget!

 • Politisk korrekt sier:

  Jeg forstår ikke hva som er galt med å fortelle eventyr for barn som har homofile innslag, som at f.eks to prinser gifter seg. Et slikt eventyr trenger ikke være mer seksuelt enn et tradisjonelt eventyr med en prins og en prinsesse som gifter seg. Så nei, det handler ikke om at jeg ønsker å presse «min» seksuelle legning på andre. Jeg er ikke homoseksuell engang.

  Dere mener at man skal ikke ta hensyn til homofile fordi de er en minoritet. Med den logikken skal man vel heller ikke ta hensyn til fattige, for de fleste lever jo over fattigdomsgrensen?

  • Eventyr skal promotere idealer. Det er våre barns «heltesagaer». Eventyrenes målgruppe er majoriteten. Barna skal kunne identifisere seg med protagonisten som i sin tur skal inneha kvaliteter vi gjerne ønsker våre barn skal se opp til som blant annet styrke, mot, fryktløshet, barmhjertighet, skjønnhet og så videre. At helten således er hvit og heteroseksuell er ganske naturlig, ettersom majoriteten av befolkningen er det.

   En annen ting er også at et barn instinktivt vil reagere på en påstand som prinsen giftet seg med prinsen. Dette vil i sin tur føre til et «miniforedrag» fra barnehageansatte om homofili og barnehagen er ikke rette arena for seksualundervisning.

   Til slutt skriver du at homofile som minoritet ikke blir tatt hensyn til fordi de blir ekskludert fra eventyr. Ja, i denne sammenhengen blir de ekskludert. De fleste foreldre ønsker ikke homofile forbilder for sine barn.

   Fattigdom er allerede inkludert i mange eventyr, men da som noe negativt selvfølgelig. Askeladden er for eksempel fattig. Men han kjempet seg ut av fattigdommen og vant prinsessen og halve kongeriket.

  • Emilia Patriotina sier:

   Det er foreldrene som skal bestemme hvilke holdninger de vil at barna deres skal bli påvirket av, ikke en liten gruppe politikere. Om noen foreldre ikke synes det er riktig med et samfunn der det er ok å f.eks uttrykke homoseksuelle følelser offentlig, så har de rett til å så langt det lar seg gjøre oppdra barnet sitt med samme synspunkter som dem selv. Homo-innslag i eventyr for unger er et overgrep mot foreldrenes rett til å oppdra sine egne barn. Om noen foreldre absolutt vil ha homo-innslag i eventyrene barna deres blir fortalt, så kan heller de få egne tilbud utarbeidet av pro-skeive som melder seg frivillig. Skal alle foreldre TVINGES til å akseptere at barna deres blir oppdratt med toleranse for en anskuelig homoseksuell livsstil? Mine barn skal i hvert fall aldri, ALDRI gå i en slik barnehage. Over mitt lik.

   • Rolf Gunnar Rolfsson sier:

    Språkrøkt er sinnsrøkt, og klarhetens stemme kommer innefra. Det er viktig å være våken nok, til å kunne fravelge kilder til språk, som bruker fremmedord som giftige tilsetningsstoffer. NRK er en giftbrønn. Norsk kringkasting er opphørt for lenge siden, og blitt forvandlet til et ondskapens verksted for tankestyring av det norske folk. De fleste folks hjerner er en oppgulpet tankegrøt av de sist hørte eller leste ord. Folk merker ikke selv at de er blitt hjernevasket. I stedet for å bruke det norske språk til å sette navn på trollet, og kalle avvikeren «samkjønnssyk», så brukes språket omvendt till å angripe det lille folkevettet, gjennom en flodbølge av vanvittige fremmedord, til dømes: «Opposisjonelle amfibier er homofobiske ekstremistfrosker!» LØGN & LATIN het det i gamle dager.

 • Et moralsk eventyr om den homofile keiseren Nero kunne faktisk virke oppdragende på de unge. Han kastrerte jo en mann som han giftet seg med og satte Roma i brann. Lol!

 • Jeg krever herved at vi innfører den samme loven som Russland nå har innført: Forbud, med fengselstraff og store bøter, for å propagandere overfor mindreårige for unaturlig sexualitet, herunder homosexualitet.
  (Det bør egentlig være et generelt forbud mot dette, men det får vi ta i neste omgang.)

 • «I dagens aviser kan vi lese kritikk av Twitter-meldingen fra blant annet stortingsrepresentant Snorre Valen (SV), som mener at «spørsmålet er ganske tendensiøst. Det er et spørsmål man pleier å stille dersom man synes det er ugreit selv». Den homofile AUF-lederen, Eskil Pedersen, skriver på Twitter at han er «med på å skape flere #homoeventyr selv» og tillegger at det «ser ut som vi må revitalisere #homokampen». Professor for «sammenliknende politikk», Frank Aarebrot, uttalte til Nettavisen at «hvis vi får en homohater som likestillingsminister, får regjeringen et problem».»

  En gjeng fjompenisser med uforholdsmessig stor påvirkningskraft. Spørsmålet er om man skal ta dem på alvor eller ikke?

  • Rolf Gunnar Rolfsson sier:

   Vi holder på å innføre total fascisme i Norden, og henviser til total revolusjon manifestet:

   «Homosexuality will once again be outlawed, and depending on circumstance, be viewed as either a criminal offense, to be punished with incarceration or death, or a mental illness, to be treated by mental health professionals.»

   SOURCE: http://www.totalfascism.com/total-revolution/

   • Andrew Anglins drøm om dødsstraff for homser må vel kunne sies å være for alt for drøy. Dette bør både han og andre revurdere hvis det er deres standpunkt, for det vil virke støtende og skremmende på majoriteten av befolkningen. Så lenge man ikke promoterer «homoeventyr» og denslags fanterier overfor lett påvrikelige små barn er det jo tross alt ikke en smittsom sykdom det dreier seg om.

    Forøvrig skriver du mye bra i disse trådene, Rolfsson.


 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.